Enric Rifer
Transportes Enric Rife

 

Oferim solucions a les necessitats de transport de diferents sectors econòmics, que van des de la Industria Agroalimentària, la Construcció, la Jardineria i la Industria dedicada a la millora mediambiental i reutilització de recursos. Aportant els vehicles necessaris per a cada tipo de servei. A tal efecte contem amb els nostres vehicles, els del nostre personal Autònom fix i una gran cartera de col·laboradores. Estem especialitzats en Tràilers previstos de Bolquet, de diferents capacitats, des de 24 metres cúbics, fins ha plataformes de 90 metres cúbics, dotats de pis mòbil.

Degut a la gran varietat de mercaderies que transportem, ens veiem obligats a llevar un estricte control sobre la prevenció de contaminacions, aplicant les mesures previstes en els Procediments de la normativa UNE-EN-ISO 9.001/2.008, implantada en el nostre sistema de gestió, a fi de germanitzar la traçabilitat d’aquestes, en lo que es refereix al transport.

Estem especialitzats en aquets serveis:


enric rife
Serveis Portuaris: (Port de Barcelona)


Aquest treball, es ve fent des de mitjans dels anys 60, aportant un grau molt elevat de experiència i professionalitat.

Per ha realitzar aquestes operatives, contem amb una flota  especialitzada, a fi de garantitzar un alt grau de satisfacció. Ens adaptem tant en volums, com en horaris a les necessitats del nostres clients.
La nostre activitat en el recinte portuari, es centre:

  
- Carreges i Descarregues de Vaixells de Cereals i Farines:

Servei consistent, en subministrar els vehicles necessaris  a fi que el client pugui realitzar les operatives de estiba o desestiba de vaixells, de tot tipus de cereal o farines, i la seva distribució a magatzem, ja sigui horitzontal o vertical. O si fos necessari, la distribució directament al receptor de la mercaderia.
enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
-Trasllats de Cereals i farines:

Aquest servei consisteix en el subministrant els vehicles adequats per al transport de tot tipus de cereal o Farines. Adaptant a les necessitats dels nostres clients, ja sigui per operatives d'estiba o desestiba de magatzems, característiques de càrrega o descàrrega, etc .. Amb destinació dins o fora del recinte portuari.
enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
-Altres Cargues de Mercaderia a Granel en General:
 

També realitzem tot tipus de carregues de mercaderies a granel que els nostres semirremolcs puguin transportar. Proporcionant als nostres clients, els vehicles necessaris per tal de dur-les a terme.
enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
Serveis a Fabriques de Pinso, Farineres y Granges:

Aquest servei consisteix en la distribució de cereals i farines a fabriques de pinso, farineres y granges. Ens adaptem a les necessitats del nostres clients, tant en origen de les cargues (principalment operem en la nostre comunitat), com a la regularitat y quantitats d’aquestes.

enric rife
enric rife
enric rife
Transport de Mercancia a Granel en General:

Un altre faceta de la nostre empresa, es la dedicada al transport de mercaderies a granel en general, com per exemple, Carbó, Clinker, Potassa, Sal de muntanya, així com  tot tipus d' Àrid . Es realitza amb vehicles especialitzats per a fer aquestes feines. D'acord a les necessitats i característiques de cada servei.

enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
Servei de abastiment  i distribució de Mercaderies a Granel per a la Jardineria:

En aquest sector, es realitzen tant serveis de entrada de primeres matèries, que van des de el transport de Triturat Vegetal, fins el transport de Abono, passant per un amplia gama de Gravetes i Sauló. Facilitant el medi de transport apropiat per a cada servei.
enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
Servei de Distribució de Mercaderies a Granel per les empreses dedicades a la recuperació y reutilització de recursos: 

Degut a les característiques d'aquets productes, fan que la experiència sigui un factor determinant, que unit a la nostres professionalitat i un alt grau de adaptació en tots els aspectes (Tipus de vehicle, origen i destí de les carregues, volums i regularitat de les mateixes, etc..), ens permeti’m oferir un servei de qualitat.

-Transports d’Estella, Podes i Biomassa:

El transport de aquest material es realitza amb vehicles amb un cubicatge aproximat de entre 55 y 90 metros cúbics. 

enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
 

-Transports d’ Abono:

Al igual que en els apartats anteriors, facilitem  als nostres clients, un ventall de vehicles a fi de realitzar aquets serveis.  Donades les característiques d’aquest material, es fa precís posar un especial atenció a la seguretat en qualsevol tipus de descarrega. Aquesta, es realitza tant en Obres Públiques, com a Privades, a Plantes dedicades aquest tipus de treball, com directament a la agricultura.

enric rife
enric rife
enric rife
enric rife
C/ Once, 3  |  Urb. Santa Maria de la Vall  |  Apart. de Correos nº 24  |  08757  |  Corbera de Llobregat  |  Barcelona  |  Tel.: 93 650 22 53  |  Fax: 93 650 16 45
linia
Copyright 2008 - Política de privacitat            Programacion web: ibatmedia